«Роль і місце бібліотек у формуванні національної свідомості, патріотичному вихованні молоді»